Harjoitusturvallisuus

Lajien vapaamuotoisesta harjoittelusta (sparri) johtuen alaikäraja harrastamiselle on 16-vuotta huoltajan hyväksynnällä. Tulet oppimaan harjoituksissa useita eri lukko- ja kuristustekniikoita, jotka kohdistuvat kehon eri osiin.

Turvallisen harjoittelun varmistamiseksi äkillisiä kiristyksiä, ryskimistä ja liiallista voimankäyttöä tulee välttää. Usein tekniikan toimimattomuus johtuu siitä, että jokin asia tekniikassa on väärin. Lisäksi jotkut tekniikat voivat toimia jollekin paremmin kuin toisille. Treenaajat ovat fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilaisia, jolloin joku voi olla herkempi kaulan/niskan alueelle kohdistuville tekniikoille kuin toinen.

Lisäksi jotkin alaraajoihin kohdistuvat lukot voivat olla sellaisia, että kunnon kipua ei tunnu ennen kuin nivel on toimintakyvytön. Tästä syystä harjoituksissa on viisaampaa lopettaa nivelen vääntäminen, jos lukko ei tunnu toimivan niin kuin oli olettanut ja kysyä valmentajalta lisäohjeita.

Oleellista turvallisessa harjoittelussa on myös taputtaa eli luovuttaa riittävän aikaisin oman harjoitusturvallisuuden varmistamiseksi. Harjoittelijan omalla vastuulla on ”kertoa”, milloin riittää.

Salilla on lääkekaapissa ensiaputarvikkeita yleisimpiä vahinkoja varten. Mikäli joudut käyttämään salin lääkekaapista esimerkiksi kylmäpussin, tulee myös varmistua siitä, että korvaava tuote toimitetaan ilman suurempia viiveitä seuran lääkekaappiin. Hyvänä ohjenuorana on myös pitää mukana omia ensiapuvälineitä, kuten kylmäpussia ja sidetarpeita. Vahingon sattuessa muista kolmen K:n sääntö, eli kylmä, kompressio ja koholle.

Kertauksena turvallisen harjoittelun pääkohdat:

  • Älä ryski
  • Vältä liiallisen voiman käyttöä
  • Taputa ja lopeta riittävän ajoissa
  • Muista, että harjoittelijoiden fyysiset ominaisuudet eroavat
  • Pyydä valmentajalta apua, jos tekniikka ei tunnu toimivan
  • Anna ensiapua ja ota sitä vastaan tarvittaessa